Jammerbugt er en 100 kilometer vid bukt på nordvestsiden av Nord-Jylland i Danmark, ved Skagerrak. Bukten var på seilskutetiden kjent som et farlig farvann. Bukten er et rikt og allsidig fiskeriområde, der de mange små fiskeleiene har blitt erstattet av de store havnene i Hanstholm og Hirtshals.