Jamil, arabisk dikter av populære kjærlighetsdikt. Jamils diktning har oftest et tragisk eller vemodig innhold; den skildrer hvordan den som elsker, ikke når sitt mål om å vinne den elskede, men må nøye seg med sin håpløse lengsel. Denne poesien er til dels bevart i folkelige kretser like ned til vår tid. Jamils diktning har betydd mye også for persere og tyrkere, som har etterlignet hans form- og stoffvalg.