James Smithson var en britisk kjemiker og geolog. Han testamenterte sin store formue til opprettelse av et vitenskapelig institutt, Smithsonian Institution.