James Lovelock, britisk naturforsker, særlig kjent for sin formulering av Gaia-hypotesen (se Gaia, Gaia i moderne tid) tidlig på 1970-tallet. Lovelock tok doktorgrad i medisin ved London School of Hygiene i 1948 og var senere tilknyttet Yale og Harvard University, USA. I 1961 var han engasjert av NASA for å utvikle følsomme instrumenter til måling av utenomjordiske atmosfærer og planetoverflater. Han har også konstruert ulike detektorer for kjemiske analyser, bl.a. elektroninnfangningsdetektoren, som gjør det mulig å påvise meget lave gehalter av miljøgifter som DDT og PCB. Lovelock har skrevet bøker og et stort antall vitenskapelige artikler innen medisin, biologi og kjemi og mottatt flere priser