James Keir Hardie, britisk politiker (Labour) og arbeiderfører. Han var født i Skottland, der han som ganske ung oppfordret sine arbeidskamerater i kullgruvene i Ayrshire til å organisere seg. Kjempet for minstelønn, rett til arbeid og lovbestemt ukentlig arbeidstid. I 1892 ble Hardie valgt som første uavhengige arbeiderrepresentant til Underhuset. Han tok 1893 initiativet til dannelsen av Independent Labour Party, som arbeidet for sosiale reformer i sosialistisk retning, men som tok avstand fra den sosialdemokratiske føderasjon (SDF) på grunn av dens kritikkløse tilslutning til marxismen. 1894–1900 var Hardie partiets leder og redaktør av avisen Labour Leader, som han selv hadde startet 1887 og kalt The Miner. Ved valget 1900 kom Hardie inn i Underhuset som kandidat for The Labour Representation Committee, og etter valget 1906 ble han partileder og konstituerte det nye Labour Party. Han var partiets leder i Underhuset til han 1908 ble etterfulgt av James Ramsay MacDonald. Hardie var pasifist og søkte før den første verdenskrig forgjeves å samle arbeiderbevegelsen til protest mot krigen.