James Samuel Coleman var en amerikansk sosiolog, professor ved University of Chicago 1973. Særlig kjent for sin anvendelse av matematikk og formelle metoder i sosiologien. Han utgav en rekke skrifter, blant annet innen politisk sosiologi, om utdanning og om minoriteter. Mest kjent er Union Democracy (1956, sammen med Seymour Martin Lipset og M. A. Throw) og Introduction to Mathematical Sociology (1964).