James Brindley var en britisk ingeniør, som planla og utførte storstilte kanalarbeider i England, blant annet Bridgewater Canal. Han benyttet seg aldri av skrevne beregninger eller tegninger og kunne knapt nok lese.