James Barry Munnik Hertzog, sørafrikansk politiker. En av boernes mest berømte generaler under krigen mot britene 1899–1902. 1913 stiftet han sitt eget parti, Nasjonalistpartiet. Hertzog stod for en mer ekstrem boer-nasjonalistisk kurs, og mente at boernes økonomiske og kulturelle interesser ikke var godt nok ivaretatt i Sør-Afrikarepublikken. Nasjonalistpartiet fikk kraftigere oppslutning under den økonomiske krisen i 1920-årene, ikke minst fra hvite småbønder og arbeidere som fryktet konkurranse fra det afrikanske flertallet. Hertzog dannet regjering i 1924 sammen med det hvite arbeiderpartiet, og iverksatte en rekke tiltak som pekte frem mot apartheidsystemet. Under Hertzogs ledelse ble også industrialiseringspolitikken påbegynt for å gjøre landet mindre avhengig av utenlandsk kapital og de britiske gruveinteresser. I 1930-årene smeltet Nasjonalistpartiet sammen med general Smuts' Sør-Afrikaparti, og Hertzog ble sittende som statsminister til 1939. Hertzog sympatiserte med tyskerne og forsøkte å hindre at Sør-Afrika gikk med i krigen på britisk side. I 1940 ble han tvunget til å gå av som partileder, og trådte også ut av parlamentet.