James Barry, irsk maler, selvlært, etter en kort tid som sjømann virket han i England fra 1764. Han studerte i Italia i 1766–71. Hans hovedverk er seks store historiske malerier: The Progress of Human Knowledge i Royal Society of Arts i London. Han ble professor ved Royal Academy 1782, men ble utstøtt av akademiet 1799 på grunn av heftige angrep på sine kolleger. Var også virksom som portrettmaler. Hans ofte påtrengende nyklassisistiske stil inneholder samtidig sterke romantiske drag.