Jamal al-Din al- Afghani, muslimsk reformtenker og forfatter av iransk herkomst, en av de mest innflytelsesrike skikkelser i den muslimske verden på 1800- og 1900-tallet, kjent for sin sterke motstand mot den britiske kolonialismen og for sitt utrettelige arbeid for å samle alle muslimer under det osmanske kalifat. I så måte mislyktes han, men han har hatt en stor innflytelse på senere aktivistiske panislamittiske bevegelser. Han kalte seg etter sigende Afghani for å skjule sin sjia-muslimske bakgrunn som ikke var populær utenfor Iran.