Jakub Deml, tsjekkisk katolsk geistlig og forfatter, en moderne lyriker på overgangen til surrealismen. Etter en konflikt med konsistoriet 1909 levde han ensom på landet, og gav ut enmannstidsskriftet Fotspor 1917–41. Han var en meditativ naturlyriker og en lidenskapelig polemiker, som stadig skiftet sine favoritter. Etter 1945 ble hans verker ikke utgitt i Tsjekkoslovakia, men de er blitt aktuelle igjen blant unge intellektuelle, og utgis på ny etter 1989.