Jakobs apokryfon, tidligere Det apokryfe Jakobs brev, gnostisk skrift funnet i Nag Hammadi i Egypt. Det har form av en eksklusiv dialog mellom den oppstandne Frelser og Jakob, Jesu bror og Peter. I større grad enn mange andre gnostiske åpenbaringsdialoger tolker det tradisjonelle Jesusord, kjent fra evangeliene i Det nye testamente.