Jakobs apokalypser, to skrifter funnet i Nag Hammadi i Egypt (se Nag Hammadi-tekstene). De er forskjellige, men begge bærer navnet Jakobs apokalypse og påberoper seg tradisjoner fra Jakob, Jesu bror. For å holde dem fra hverandre kalles de Jakobs første og Jakobs andre apokalypse. Særlig den siste er meget fragmentarisk. Begge røper nærhet til jødekristne tradisjoner, den andre mer enn den første.