Jakob Sverdrup, født i Leikanger, norsk språkforsker, sønn av biskop J. L. R. Sverdrup. Dosent 1917, professor i germansk filologi ved Universitetet i Oslo 1929. Utgav arbeider over germansk språkhistorie og nordisk filologi, bl.a. Zum germanischen Verbalsystem (1928, dr.avh.), Kortfattet tysk sproghistorie (1930, 2. utg. 1943), Tysk-norsk ordbok (2 bd., 1933–36).