Jakob Smári, islandsk lyriker og filolog. Han debuterte med Kaldavermsl (1920, Kald kjelde som ikke fryser) etterfulgt av Handan storms og strauma (1936), Undir sól að sjá (1939) og Við djúpar lindir (1957). I 1960 gav han ut Sonnettusveigur til Íslands (En sonettkrans til Island). Jakob Smári er en fin representant for klassisk form og et spiritualistisk livssyn i den islandske litteraturen. Hans diktning er også preget av historisk sans og innlevelse, slik som i den mesterlige sonetten Þingvellir (på norsk i Islandske dikt frå vårt hundreår, 1975). Også som litteraturkritiker nøt han høy anseelse.