Jakob Johan Adolf Appellöf, svensk-norsk zoolog, fra 1889 konservator ved Bergens museum, professor samme sted fra 1906 og professor i Uppsala fra 1911. Hans betydelige vitenskapelige produksjon omfatter studier av marine dyr, spesielt blekksprut og hummer, og bunnfaunaens dyregeografiske inndeling.