Jakob Jónsson, islandsk teolog og forfatter. Virket som prest i Canada 1935–40, fra 1941 sogneprest i Reykjavík. Utgav både teologisk faglitteratur, bl.a. sin doktoravhandling Humour and Irony in the New Testament (1961), og skjønnlitteratur. Som dramatiker er han mest kjent for det historiske skuespillet Tyrkja-Gudda (1952), men han gav også ut dikt og gjendiktninger av utenlandsk lyrikk.