Jakob 4, konge fra 1488, sønn av Jakob 3. Avslørte ved begynnelsen av sin regjeringstid en plan som gikk ut på å utlevere ham til den engelske konge Henrik 7, og hadde siden full kontroll over adelen. Krig med England truet 1496 da han støttet tronpretendenten Perkin Warbeck, men krisen gled over og Jakob ektet 1503 Henrik 7s datter Margareta; dermed fikk Jakobs ætlinger arvekrav på England. Han førte en franskvennlig utenrikspolitikk, og forholdet til England ble på ny spent da Henrik 8 kom til makten. I 1513 erklærte Jakob krig, og falt i slaget ved Flodden Field sammen med mesteparten av den skotske høyadel. Far til Jakob 5.