Sandefjord, norsk rederi grunnlagt 1996, driftsselskap for rederivirksomheten i Bulls Tankrederi/Jørgen Jahre Shipping og Thor Dahl Shipping. Sistnevnte er største eier. Linjefart (containerskip) og oljetankfart. 10 skip (2005).