Jacques Courtois, fransk maler. I sin ungdom hadde han vært tre år i spansk krigstjeneste. Han kom til Italia som soldat 1635 og bosatte seg i 1640 i Roma under navnet Cortese, og levde i Italia resten av sitt liv. Han mottok inntrykk av Bolognaskolen, også av Callot og Pieter van Laer; spesialiserte seg i slagmaleri, særlig rytterkamper. I 1657 ble han jesuittmunk og malte etter denne tid også religiøse bilder.