Jacques Clément, fransk dominikanermunk som av fanatisme myrdet Henrik 3 31. juli 1589. Han ble straks drept av kongens tjenere. Liket ble brakt til retterstedet, og henrettelsen formelt fullbyrdet.