Jacques Audiberti, fransk forfatter. Hans verk, beslektet både med Valérys formstrenghet og med Apollinaires og surrealistenes eksperimenter, vitner om virtuos språkbeherskelse og frodig fantasi. Hans produksjon er omfattende, men ujevn. Poesi: L'Empire et la trappe (1930), Des Tonnes de semence (1941), Toujours, Rempart (1953). Romaner: Abraxas (1938), Les Jardins et les fleuves (1954). Skuespill: Le Mal court (1947), Le Cavalier seul (1963). I essayet L'Abhumanisme (1955) angriper han samtidens menneske- og kultursyn og kjemper for en indre frigjøring av menneskene.