Jacques Androuet Du Cerceau, fransk arkitekt, var blant dem som introduserte den italienske renessansearkitekturen i manieristisk utgave i Frankrike, med bibehold av visse gotiske tradisjoner. Fikk særlig betydning ved sine lærebøker: Livre d'Architecture som også inneholdt mønstertegninger både til detaljer og hele bygninger, Vues d'Optiques (1551) og Les Plus Excellents Bâtiments de France (1576–79). Hans familie har frembrakt en rekke arkitekter Du Cerceau, som gjorde seg gjeldende frem til 1700-tallet.