Jacquard-mekanismen, som representerer den eldste anvendelse av hullkort til styring av maskiner, er blitt brukt til mer komplisert mønsterveving og delvis også til mønsterstrikking. Se jacquard-vevnad.