Jacopone da Todi, italiensk forfatter; ble fransiskanermunk etter sin hustrus død. Han var mystiker, og sluttet seg til de «spirituale» som strengt overholdt de ordensregler Frans fra Assisi hadde gitt i sitt testamente. Derved ble han motstander av Bonifatius 8, som ekskommuniserte ham og holdt ham fengslet. Benedikt 11 befridde ham 1303. Utenfor Italia er Jacopone da Todi kjent som forfatteren av den latinske hymne Stabat Mater. I italiensk litteratur har han betydelig interesse ved sine lyrisk-dramatiske laude på folkespråket i Umbria. De betegner et høydepunkt i religiøs lyrikk og danner den første begynnelse til italiensk (og europeisk) drama.