Jacobinia, planteslekt i akantusfamilien. Ca. 50 arter, mest i varme strøk av Amerika. Enkelte arter dyrkes som stueplanter i Norge, bl.a. praktreke, J. carnea.