Jacob d' Agar, fransk-dansk portrettmaler. Som protestant måtte han utvandre fra Frankrike. Slo seg ned i København 1683, hvor han ble hoffmaler. Det skyldes for en stor del ham at fransk smak fortrengte den eldre danske malerkunst, som var påvirket fra Nederland.