Jacob Riis, danskfødt amerikansk journalist og forfatter; fra 1877 journalist i New York. Hans første bok, How the Other Half Lives (1890), beskrev boligforholdene i slummen og medvirket til at en rekke reformer ble gjennomført. I flere senere bøker fortsatte Riis å blottstille sosiale misforhold. Han var også en banebryter for fotografiet som sosial dokumentasjon. The Making of an American (1901) er hans selvbiografi.