Jacob Philipp Hackert, tysk landskapsmaler, fra 1768 bosatt i Italia. Hans italienske landskaper i klassisk stil ble beundret i samtiden, av blant andre Goethe, som skrev hans biografi 1811.