Jacob Madsen Aarhus, dansk klassisk filolog; 1574 professor ved Københavns Universitet, først i latin og gresk, fra 1580 i teologi. Hans skrift De literis libri II (Basel 1586, på nytt utgitt 1930–31 av Ch. Møller og P. Skautrup med dansk oversettelse og avhandling om tekst og kilder av Franz Blatt) behandler språkets lyder, et av nyere tids aller første arbeider om fonetikk.