Jacob Frese, finlandssvensk forfatter med tysk bakgrunn, flyktet 1711 fra russerne til Sverige; embetsmann i Stockholm. Han er mest kjent for sine sykdomsdikt, særlig for vårsangene han diktet hvert år fra 1712 til 1728, hvor han skildrer kontrasten mellom sitt innestengte sykeværelse og den våknende naturen utenfor. Hans lyriske subjektivitet peker frem mot romantikken. I religiøst henseende synes han å ha stått pietismen nær.