Jacob Ayrer, tysk dramatiker, etter Hans Sachs den betydeligste på 1500-tallet. Hans verker er påvirket av de engelske komedieforfatterne og henter ofte sitt stoff fra kjente heltesagn. 70 av hans skuespill er samlet i Opus theatricum (1618).