Jacob Adlerbeth, svensk embetsmann og forfatter, sønn av G. J. A. Adlerbeth var den egentlige stifter av Götiska förbundet. Flittig medarbeider i forbundets tidsskrift Iduna. 1811 oversatte han Snorres Edda til svensk.