JERS, japansk jordobservasjonssatellitt, utstyrt med bl.a. SAR (Syntetisk apertur radar). JERS-1 ble skutt opp 11. februar 1992.