JEM, japansk trykkseksjon som med en forsyningsseksjon, utstyrseksjon og manipulatorarm skal utgjøre en del av Den internasjonale romstasjonen. Har fått navnet Kibo, planlegges skutt opp i 2006.