J. Eric S. Thompson, britisk arkeolog og antropolog, kjent for sin utforskning av maya-sivilisajonen i Mexico og Mellom-Amerika. Han var spesielt opptatt med utforskningen av mayaenes skriftspråk og kalendersystem, og hans korrelasjon av mayaenes kalendersystem med vår gregorianske kalender er blitt allment akseptert blant mayaspesialister. Ellers utviklet han en del teorier som senere er blitt forlatt. Mens Thompson antok at mayaskriften i hovedsak besto av logogrammer, viste det seg senere at den i stor grad var fonetisk. Mange av innskriftene viste seg da å ha et politisk heller enn religiøst og kosmologisk innhold, slik Thompson hadde antatt at de hadde. Likevel må han regnes blant de store pionerene i utforskningen av maya-sivilisasjonen. Blant verkene hans kan nevnes A Catalog of Maya Hieroglyphs (1962), The Rise and Fall of Maya Civilization (1954, 1966) og Maya History and Religion (1970). Thompson ble i 1975 utnevnt til ridder av Dronning Elizabeth II.