J. Arthur Rank, britisk filmprodusent og industrimagnat. Begynte med film i 1930-årene, da som produsent av religiøse filmer. Tok etter hvert over en rekke selskaper, både innen produksjon, distribusjon og fremvisning. I 1946 samlet han disse i selskapet Rank Organisation Ltd., som i midten av 1950-årene kontrollerte 2/3 av britisk filmindustri. Etter tilbakeslaget for filmproduksjonen i 1960-årene og senere har organisasjonen hovedsakelig beskjeftiget seg med distribusjon, utleie av atelierer, laboratoriearbeid og kinodrift, ved siden av å drive hoteller og bowlinghaller.