J.L. Ackrill, britisk filosof og klassisist. Ackrill spesialiserte seg på antikk gresk filosofi og da særlig filosofien til Platon og Aristoteles. Ved siden av Gregory Vlastos og G. E. L. Owen er Ackrill regnet som en av de viktigste forskerne på gresk filosofi i den engelsktalende verden i det forrige århundre. Hans mest kjente bok er Aristotle the Philosopher (1981). Han studerte og arbeidet ved Universitetet i Oxford .