Jürgen Ovens, tysk maler, utdannet i Amsterdam, visstnok elev av Rembrandt, men hans verk viser påvirkning fra en rekke kunstnere. Oppholdt seg et par år i Sverige og noen år i Amsterdam, men bodde lengst i Holstein, fra 1663 som hoffmaler. Han utførte portretter og store historiske, mytologiske og allegoriske komposisjoner samt en rekke miniatyrer. Representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.