Júcar, elv i Spania, har utspring i Iberiske randfjell, renner mot sør og øst over den tørre mesetaen og ut i Middelhavet sør for Valencia, 498 km lang. Flere store damanlegg produserer elektrisk kraft og gir kunstig vanning til store jordbruksområder.