Jøssinghamn, havne- og industriområde innerst i Jøssingfjorden, Sokndal kommune, Rogaland. Utskipningshavn med silo- og tørkeanlegg for ilmenittmalmen fra Titanias gruver på Tellnes. Ilmenittmalmen føres til Jøssinghamn via en 3,6 km lang tunnel.