Jørund, mannsnavn, norrønt Jǫrúndr, trolig av norrønt jara; 'kamp, strid', og endelsen -und, kanskje i betydningen 'seierherre'. Navnedag 25. juni.