Jørn Skille, norsk offentlig tjenestemann, offiser. Skille var offiser i Luftforsvaret 1962–76, konsulent i Forsvarsdepartementet 1976–77, i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1977–80, byråsjef 1980–86, seksjonssjef Televerket 1986–89, ekspedisjonssjef i Administrasjonsdepartementet 1989–95. 1995–98 viseadm. direktør i den statlige arbeidsgiverforeningen NAVO, 1999–2004 avdelingsdirektør i Statskonsult. Statens personaldirektør 2004–08.