Jørgen Mandix, dansk-norsk jurist, norsk høyesterettsjustitiarius. Var tilknyttet det danske kanselli inntil han i 1796 ble utnevnt til borgmester og byfogd i Slagelse. I 1805 ble han forflyttet til Trondheim som assessor i stiftsoverretten, og han virket fra da av i Norge. Da Høyesterett i Norge ble etablert i 1814, ble Mandix høyesterettsdommer, og i 1831 ble han utnevnt til høyesterettsjustitiarius, et embete han hadde til korte før sin død i 1835.