Jørgen L. Høidahl, norsk politiembetsmann. Cand.jur. 1970. Politiinspektør i Justisdepartementet 1976–85, politimester i Nordre Jarlsberg 1985–94, med permisjon avdelingsdirektør i Justisdepartementet 1991–92. Politimester i Romerike fra 1994.