Jørgen, mannsnavn, opprinnelig en nedertysk variant av Georg. Tidligere også blandet sammen med Jørund. Navnedag 23. april, St. Georgs dag.