Jødisk nasjonalfond, jødisk internasjonal organisasjon, stiftet i Basel 1901. Den norske avdelingen ble opprettet i 1917. Formålet var opprinnelig å kjøpe opp jord i det daværende Palestina, nå er et hovedprosjekt å plante skog i Israel. Organisasjonen har kjøpt og rehabilitert store jordeiendommer og sumper i Israel.