József Mindszenty, ungarsk romersk-katolsk geistlig og kirkeleder. Satt fengslet under Béla Kuns regime, og ble også fengslet av tyskerne under den annen verdenskrig. Fra 1945 kardinal og erkebiskop av Esztergom. Mindszenty var en ledende skikkelse i motstanden mot kommunistene i etterkrigstiden. Han ble arrestert i desember 1948, beskyldt for deltagelse i en sammensvergelse rettet mot den nye statsorden, og i 1949 dømt til livsvarig tvangsarbeid. Han ble befridd av frihetskjemperne i slutten av oktober 1956. November 1956–september 1971 oppholdt han seg i den amerikanske ambassade i Budapest. Han fikk 1971 fritt leide til å forlate Ungarn og levde siden stort sett i Wien. 5. februar 1974 ble han av pave Paul 6 løst fra sin stilling som den ungarske kirkes primas og erkebiskop av Esztergom. Hans memoarer (1974) vakte stor oppsikt og ble oversatt til flere språk.