Józef Bliziński, polsk forfatter; skrev en rekke komedier med emne særlig fra den polske landadels liv. Hans beste verker (Herr Damazy 1877, Skibbrudd 1881) forener skarp samtidsiakttagelse med slagferdig replikkunst og plastisk typetegning.