Jón Þórleifsson, islandsk maler; utdannet i København og Paris. Han malte landskaper og figurgrupper med sterk vekt på det koloristiske og monumentale, under inntrykk særlig av Ásgrimur Jónsson.